Indiánske leto v Pustých Sadoch

Kedy? Od 26.júla do 30. júla od 8,00 do 15,00 (1 -2 noci prespíme v stanoch, bližšie info na tel. č. 0903/466 320 alebo na OcÚ)
Kde? V areáli Základnej školy v Pustých Sadoch
Za koľko? Poplatok za celý týždeň je 6 eur (pitný režim, špekáčiky, slaninka, chlieb, sladkosti, ceny…)
Kto sa môže stať indiánom? Všetky deti od 6 do 10 rokov
Čo nás čaká? Výroba indiánskych čeleniek a totemov, rôzne súťaže, hry, tvorivé dielne, opekačka, “fajčenie” fajky mieru, nočný pochod, stanovačka, kúpalisko…