Rekonštrukcie v obci

V poslednom období boli v obci realizované rekonštrukcie viacerých obecných zariadení a verejných priestranstiev:
Základná škola: Po rekonštrukcii interiérov v roku 2009 sa v prvej polovici roka 2010 uskutočnila rekonštrukcia exteriéru
Dom smútku: Obnovené vnútorné a vonkajšie priestory
Okolie kostola: obnova chodníkov
Obecný úrad: výmena okien

Do zrekonštruovaného viac účelového športového areálu pribudlo multifunkčné ihrisko, ktoré bolo financované s podporou Úradu Vlády Slovenskej republiky.

Obrazový materiál nájdete v sekcii Galéria