Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta, realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo pravdepodobne už v stredoveku. Hoci s rozvojom spoločnosti sa menil cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania i spracovania výsledkov, cenzy (označenie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov) zostali nenahraditeľným zdrojom údajov o obyvateľstve na danom území a jeho vývoji v konkrétnom období.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude výnimočné z dvoch dôvodov. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 sa uskutoční po prvý raz v histórii v tom istom roku vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si obyvatelia Slovenskej republiky budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Sčítacie tlačivá sa vyhotovia okrem štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj v anglickom jazyku.

Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 nájdete na www.scitanie2011.sk
Sčítacími komisármi v obci Pusté Sady sú zamestnankyne Obecného úradu Alena Trubačová a Helena Vivodíková