Prvácka pasovačka

Koncom septembra sa v našej školičke konala Prvácka pasovačka. Deti 1. ročníka sa už počas septembra stihli naučiť veľa nových vecí, a tak dostali možnosť predviesť pred staršími spolužiakmi, čo už dokážu. Z čarovného klobúka losovali písmenká a priraďovali ich k obrázkom, určovali počet prvkov v skupine, skladali stavby z lega podľa predlohy, čítali prvé slabiky a ukázali, ako si vedia pobaliť cvičebný úbor do vrecúšok. Pri všetkých úlohách asistovali starší spolužiaci oblečení v kostýmoch rozprávkových postavičiek. Po splnení všetkých úloh boli deti pani Jeseňou pasované za prvákov. Od rady starších dostali osvedčenia o pasovaní a malé darčeky. Po tomto slávnostnom akte pripravili pani učiteľky ovocný šalát a zeleninové chlebíky z darov jesene 🙂