Svätý Mikuláš na Základnej škole

Na sv. Mikuláša sme sa učili v Čertovskej škole. Na jeden deň sme sa všetci zmenili na nezbedných čertíkov. Čítali sme príbeh o Mikulášovi, o nezbednom chlapcovi a troch čertíkoch, hrali sme sa na čertíkov, vysvetľovali sme príslovia o nich, lúštili čertovskú tajničku a čertovské príklady, tancovali a spievali sme okolo stromčeka, hrali sme sa na čertov a prekonávali sme strastiplnú cestu z pekielka na slobodu.