Beseda s poľovníkom

Prváci sa na hodine prírodovedy stretli s poľovníkom Viliamom Jankovičom, členom miestneho poľovníckeho spolku. Pán poľovník deckám porozprával o poľovníctve, o ochrane prírody, o prikrmovaní zvierat počas zimného obdobia, priniesol poľovnícku pušku, vábničky, ďalekohľad, ba aj vypreparovanú kožušinu z líšky. Deti boli nadšené a družne s poľovníkom debatovali, beseda ich veľmi zaujala.