Stavanie Mája

Obecný úrad Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2012 v športovom areáli Pusté Sady. Program:

  • 15:00 – futbalový zápas “slobodní páni – ženatí páni” Pusté Sady. Registrácia je možná aj pred zápasom. K registrácii je potrebné doložiť – slobodní – potvrdenie od rodičov, ženatí – sobášny list. Registráciu overí delegovaný rozhodca.
  • 17:15 – slávnostné stavanie mája

O zábavu sa postará hudobná skupina TEMPOBAND. Pre návštevníkov je pripravené bohaté občerstvenie (cigánska pečienka, čapované pivo, kofola).

22. apríl – Deň Zeme

Každoročne sa v tento deň oslavuje Deň zeme. Aj my sme si Deň zeme pripomenuli rôznymi aktivitami, pretože už od útleho detstva treba v deťoch pestovať lásku k prírode a k jej ochrane. Triedili sme odpad do vagónikov na vláčiku, vypracúvali sme pracovné listy s environmentálnou tematikou, kreslili obrázky našej krásnej planéty a besedovali sme o ochrane prírody. Rozobrali sme si krásnu rozprávku Imantsa Ziedonisa o lese, ktorý navštívil mesto.

Vyčistime si svoje okolie – akcia pri príležitosti Svetového dňa Zeme

Obec Pusté Sady a Poľovné združenie Hrabina organizujú pri príležitosti Dňa Zeme spoločnú akciu “Vyčistime si svoje okolie”. Stretneme sa dňa 21. apríla 2012 (sobota) o 8.00 hod. v športovom areáli. Pracovné pomôcky zabezpečíme. Je pripravené občerstvenie – guláš, pivo, kofola. Všetkých srdečne pozývame.

Zoznam faktúr – marec 2012

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr za mesiac marec 2012.
Zoznam faktúr za mesiac marec 2012 (.pdf)

Noc s Andersenom

Aj my sme sa v našej školičke tento rok opäť zúčastnili podujatia na podporu čítania – Noc s Andersenom. Pre deti boli pripravené rôzne úlohy na rozvoj čitateľsakej gramotnosti. Spolu sme sa vybrali do rozprávky Kapsa potras sa, O kozliatkach, s Predavačom dierok sme sa dívali na svet cez malilinké otvory a mnoho ďalších. Keďže do našej školy chodia deti, čo majú rady dobrodružstvo, absolvovali sme aj nočný pochod s baterkami. Trošku sme sa báli, ale zvládli sme to na jednotku. Aby sme podporili svoju fantáziu, pozreli sme si po kráľovskej večeri na dobrú noc rozprávku.