22. apríl – Deň Zeme

Každoročne sa v tento deň oslavuje Deň zeme. Aj my sme si Deň zeme pripomenuli rôznymi aktivitami, pretože už od útleho detstva treba v deťoch pestovať lásku k prírode a k jej ochrane. Triedili sme odpad do vagónikov na vláčiku, vypracúvali sme pracovné listy s environmentálnou tematikou, kreslili obrázky našej krásnej planéty a besedovali sme o ochrane prírody. Rozobrali sme si krásnu rozprávku Imantsa Ziedonisa o lese, ktorý navštívil mesto.