Medzinárodný deň detí spojený s oslavou dňa matiek

Obec Pusté Sady Vás pozýva na oslavu Medzinárodného dňa detí spojeného s oslavo dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 2. júna 2012 o 15.00 hodine v športovom areáli v Pustých Sadoch.
Program:

 • Športové súťaže
 • Nafukovacia atrakcia, trampolína
 • Vystúpenie sokoliara
 • Opekačka, Guláš
 • Discotéka pre deti
 • Sladká odmena pre všetkých súťažiacich

Vystúpenie sokoliara a guláš zabezpečíme v spolupráci s Poľovným združením Hrabina.

Euro 2012 starostov a primátorov

Majstrovstvá Európy vo futbale starostov a primátorov, Poľsko

V dňoch 15. – 19. mája sa v poľskom Tychy uskutočnili Majstrovstvá Európy vo futbale starostov a primátorov. Na podujatí sa zúčastnil aj tím starostov regiónu JE Jaslovské Bohunice. Tím pod vedením Ing. Romana Súkeníka zo Zemianskych Sadov vybojoval v piatok 18. mája druhé miesto po víťazstve nad tímom Českej republiky v pomere 4:1. V striebornom tíme nechýbal starosta Pustých Sadov Ing. Tomáš Nemeček.

Krátky rozhovor s kapitánom tímu Ing. Romanom Súkeníkom:

S akými očakávaniami ste išli na EUROMAYORS 2012?
Každý kto sa zúčastňuje ME ide na podujatie s cieľom byť najlepší. Na úvodnom stretnutí v predvečer začiatku turnaja som pred poľskými médiami vyhlásil, že vo finále sa stretnú Slovensko a Česko. Nikto mi neveril – väčšinou favorizovali Poľsko, Nemecko a Ukrajinu. Dali sme s trénerom dokopy vynikajúcu partiu starostov, absolvovali sme spolu šesť spoločných tréningov. V očiach našich chlapcov bolo vidno odhodlanie a túžba dosiahnuť dobrý výsledok a hlavne vzorne reprezentovať svoju obec, regionálne združenie, ZMOS a Slovensko. Nepoznali sme silu súperov išli sme do neznáma ale boli sme správne bojovo naladení.

Ako ste spokojný s výsledkami a s účinkovaním na ME starostov?
Až odstupom času si uvedomujeme aký fantastický výsledok sme dosiahli. Prajem každému športovcovi zažívať takú radosť akú sme mi zažívali po víťazstve v skupine a hlavne po semifinálovom dueli s Nemeckom. Po neúspešnom finále bolo v niektorých očiach vidieť slzy sklamania. Boli sme tak blízko k vytúženému titulu, ale zaslúžene vyhral lepší. Ako kapitán som hrdý na svoje mužstvo, na fantastický realizačný tým okolo nás. Dokázali sme, že richtári, okrem plnenia si svojich povinností sa dokážu venovať aj svojej záľube – futbalu. A len vďaka ním funguje amatérsky futbal v mestách a dedinách. Okrem futbalu to bolo stretnutie starostov z Európy, kde sme si vymenili skúsenosti, kontakty a niektorí nadviazali družbu. Ďakujem naším fantastickým divákom zo Slovenska, ktorí nám držali palce a prišli povzbudiť na finále. Vzdávam poklonu prezidentovi – primátorovi Tychy Andzejovi Dzubovi a celému organizačnému štábu za perfektne zvládnutú organizáciu EUROMAYORS 2012.

Najlepším brankárom na EUROMAYORS bol vyhodnotený náš brankár Ján Benuš.

Fotografie z podujatia

Pozvánka na zastadnutie obecného zastupiteľstva – máj 2012

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2012 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Plán investičnej výstavby na rok 2012
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zber pneumatík

Obecný úrad v Pustých Sadoch oznamuje občanom, že dňa 23. mája 2012 sa uskutoční v našej obci zber starých a opotrebovaných pneumatík. Prosíme občanov aby si tieto vyložili pred svoje brány. Zber sa uskutoční počas celého dňa pracovníkmi obecného úradu.