Medzinárodný deň detí spojený s oslavou dňa matiek

Obec Pusté Sady Vás pozýva na oslavu Medzinárodného dňa detí spojeného s oslavo dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 2. júna 2012 o 15.00 hodine v športovom areáli v Pustých Sadoch.
Program:

  • Športové súťaže
  • Nafukovacia atrakcia, trampolína
  • Vystúpenie sokoliara
  • Opekačka, Guláš
  • Discotéka pre deti
  • Sladká odmena pre všetkých súťažiacich

Vystúpenie sokoliara a guláš zabezpečíme v spolupráci s Poľovným združením Hrabina.