Poďakovanie

Obec a starosta obce Pusté Sady ďakujú vdp. Mgr. Jozefovi Kamanovi, správcovi farnosti Pata a filiálky Pusté Sady, za jeho pastoračnú činnosť, duchovný rozvoj a pozdvihnutie cirkevného života v obci. Ako aj za šírenie dobrého mena obce a dobrého vzťahu k ľuďom-občanom obce Pusté Sady.