Deň Zeme

V našej základnej škole si každoročne pripomíname Deň Zeme. Venovali sme mu jeden celý vyučovací deň Do školy sme prišli oblečení v modrom, aby sme si tak pripomenuli, že Zem sa nazýva aj Modrá planéta. Popozerali sme si encyklopédie o našej planéte, vypracovali sme si pracovné listy s tematikou Dňa Zeme a prečítali sme si príbeh o lesnom koncerte. Po jeho dočítaní sme sa aj my išli na školský dvor započúvať do spevu vtákov a šumenia stromov. Deti si z prírodných materiálov, ktoré našli na dvore, vyrobili obrázky. Na hodine výtvarnej výchovy sme maľovali les a jeho poklady.

Noc s Andersenom

Tento rok sme si za ústrednú tému zvolili rozprávku od Astrid Lingrenovej Pipi Dlhá Pančucha. Prečítali sme si úryvok z knihy o tom ako išla Pipi hľadať s Tomim a Anikou poklad. Aj z detí sa stali hľadači pokladu. Na vopred určených stanovištiach ich čakali zašifrované odkazy, hádali hádanky a museli sa naučiť básničku, ktorá bola vstupnou bránou k hľadaniu pokladu. Poklad sme úspešne našli. Deti si nakreslili pekné obrázky, zatancovali si na diskotéke a zabalení v spacákoch si pozreli rozprávku Transylvánia. Dobrodružstvo sa nám vydarilo na jednotku.