Pozvánka na Folklórne slávnosti 2013

Pozývame Vás na Folklórne slávnosti 2013, ktoré sú organizované pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a obce Pusté Sady pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a 150. výročia vzniku Matice Slovenskej. Slávnosti sa budú konať dňa 20. júla 2013 od 14:00 hod. v Areáli Obecného úradu v Pustých Sadoch. Na Slávnostiach vystúpia súbory:

 • Pustakerčanka (Pusté Sady)
 • Kepežďanka (Hájske)
 • Važina (Šoporňa)
 • Ujlačanka (Veľké Zálužie)
 • Čerdavanka (Rumanová)
 • Bábčanka (Báb)
 • Krojovanka (Zemianske Sady)
 • Patanská radosť (Pata)

Do tanca hrá dychová hudba Šúrovanka.

Folklórne Slávnosti 2013 – Plagát (.pdf)

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 12. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. mája 2013 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
 6. Schválenie platu starostu obce
 7. Zmeny a doplnky územného plánu obce
 8. Výstavba chodníka v obci
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)

Zoznam faktúr – jún 2013

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr za mesiac jún 2013:

Zoznam faktúr za mesiac jún 2013 (.pdf)