Dom Matice slovenskej v Galante slávi 20. výročie založenia

Dňa 26.septembra 2013 Dom Matice slovenskej v Galante oslávi 20.výročie svojho založenia. Náš súbor Pustakerčanka bol poctený tým, že bude súčasťou týchto osláv.
Po 15,00 hod. začnú slávnosti v jeho areáli, kde vystúpia okrem nášho súboru aj ďalšie súbory z okolia. Slávnostné posedenie bude spojené aj s podávaním chutného guláša a s ďalšími dobrotami.
Večer o 18,00 hod. bude slávnosť pokračovať v miestnom kultúrnom stredisku kde bude úcinkovat Folklórny súbor Vatra Tlmače so sprievodným slovom majstra Jezefa Šimonovica.
Na všetky podujatia spojené s oslavami Domu Matice slovenskej v Galante vás srdečne pozývame. Vstup je voľný.