Tretí ročník záhradkárskej výstavy opäť priniesol veľa pekných zážitkov

V dňoch 8.a 9 septembra sa uskutočnil v Pustých Sadoch tretí ročník záhradkárskej výstavy. Ráno na sv.omši pán farar Kuna požehnal vzorku vystavovaných exponátov a vyslovil poďakovanie za tohoročnú úrodu.
Výstava bola otvorená o 14,00 hodine v dome poľovníkov v kultúrnom a športovom areály. Výstavu otvoril predseda Základnej organizácie SZZ František Hudák. Úcastníkov pozdravil a ocenil aktivity našej organizácie záhradkárov predseda okresného výboru SZZ Anton Kochan.
V rámci otvorenia výstavy zaspievala kyticu piesní naša spevácka skupina Pustakerčanka.
Po otvorení výstavy a prehliadke vystavených exponátov začala voľná zábava, pri ktorej úcastníkom hrala Muzička zo Šoporne so speváckou skupinou Važina a striedala ju svojimi pesničkami Pustakerčanka. Úcastníkom sa zdarma podával burčák, ktorý venoval vystavovateľom Šintavan, s.r.o. a víno venované spoločnosťou RaVOD Pata. K vínu bola pripravená aj chutná cigánska pečienka.
Na výstave sa zúčastnilo 32 vystavovateľov, ktorý priniesli 166 vzoriek. Výstavu videlo 146 návštevníkov a v pondelok si ju prišli pozrieť tiež žiaci miestnej materskej a základnej školy.
Najviac exponátov priniesli vystavovatelia Alexander Vaško (17), František Hudák (15), Štefan Naď (13), Ľubomír Zelenay (12) a Ladislav Prázdnovský (11).
Pri hodnotení exponátov bolo ako najkrajšie jablko vyhodnotený exponát pani Heleny Hrotíkovej (Jonagold).
Najkrajšie kolekcie boli vyhodnotené pánov Alerxandra Vaška a Ľubomíra Zelenaya.
Najkrajšiu dekoráciu vystavených exponátov mal František Trnka. Impozantné boli tiež tri tekvice Goliaš vypestované pani Veronikou Hrotíkovou.
Ohodnotená bola tiež zeleninová zmes Štefana Naďa.
Najkrajšie exponáty boli v dňoch 13.a 14 septembra vystavené na záhradkárskej výstave v Seredi.
Ostatné exponáty boli zanesené do sociálneho zariadenia na Štrkovci pri Šoporni a urobili tam štastnými miestnych obyvateľov.
Za zorganizovanie výstavy patrí vďaka výboru Základnej organizácie SZZ najmä jeho predsedovi Františkovi Hudákovi, Štefanovi Rigovi, ďalej starostovi Ing. Tomášovi Nemečkovi a pracovníkom obecného úradu.

Fotogaléria z výstavy