Zápisnica – výrub drevín

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 03.10 2013 vo veci žiadosti vydania súhlasu na výrub drevín pre Obec Pusté Sady.

Zápisnica – výrub stromov (.pdf)