Anjelsky čertovská škola

Tradične sa na sviatok sv. Mikuláša učíme v čertovskej škole. Tento rok sme ju rozšírili o anjelskú triedu. Deti sa ráno prezliekli za čertov a anjelov čakajúc, čo sa bude diať. Vypracovali sme si čertovsky ťažké a anjelsky ľahké pracovné listy, zaspievali sme si, zahrali sme sa, vystrihovali sme z novín a časopisov písmenká a skladali čertovské príslovia, vymaľovávali sme omaľovánky a vrcholom dňa bolo zdobenie vianočného stromčeka.