Zápis prvákov

Zápis prváčikov sa u nás konal 6. februára. Predškoláci prišli plní očakávania, čo sa bude diať. Pekne odpovedali na otázky, vypracovali pripravené pracovné listy, zarecitovali básničky, zaspievali pesničky. Všetci zvládli zápis na jednotku a za svoju pripravenosť získali na tento pre nich výnimočný deň pamätné listy a darčeky, ktoré pre nich pripravili žiaci našej školy.