Hurááá prázdniny

A je to tu – koniec školského roka. Deti si prevzali vysvedčenia, rozlúčili sa so štvrtákmi a s prianím krásnych dní plných radosti sa rozbehli v ústrety prázdninám 🙂

Atletická súťaž

Žiaci na našej školy sa zúčastnili atletickej súťaže s názvom Hľadáme nových olympionikov. Zo školského kola postúpili do krajského, ktoré sa konalo na mestskom štadióne v Trnave. Konkurencia bola veľká (hlavne vekovo staršia 🙂 ), ale deti sa nevzdali a bojovali až do konca.

Koncoročný výlet do Viedne

Tento školský rok sme sa na koncoročný výlet vybrali za hranice Slovenska do Nedalekej Viedne. Navštívili sme Kuntshistorische museum, kde sme si prezreli zbierku egyptských, rímskych a gréckych artefaktov, veľkú galériu známych i neznámych obrazov a mnoho ďalšieho. Po návšteve múzea sme sa po najznámejšej ulici vo Viedni vybrali k Dómu sv. Štefana. Neobišli sme ani Mc Donald – lákadlo pre všetky deti. Cestou domov si všetci čo – to nakúpili v Brucku 🙂

Pozvánka na VII. Družobný deň obcí

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na VII. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. a 5. júla 2014. Program:

Piatok – 4. júla o 18:00 – Mariášový turnaj v hostinci “Mrva”
Sobota – 5. júla o 13:00

 • Tenisový turnaj obcí vo štvorhre
 • Futbalový turnaj “Old boys”

Sobota – 5. júla o 16:30 – kultúrno-spoločenská časť, súťaže družstiev Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky

O bohaté občerstvenie je postarané. O zábavu sa postarajú spevácke súbory Krojovanka zo Zemianskych Sadov a Pustakerčanka z Pustých Sadov. Do tanca hrá skupina Uni Song.

Družobný deň obcí v Zemianskych Sadoch – Plagát (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2014 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Správa o výsledku výberového konania na riaditeľov ZŠ a MŠ
 6. Výstavba v obci Pusté Sady na rok 2014
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver