Kandidačné listiny pre Komunálne voľby 2014

Miestna volebná komisia v Pustých Sadoch podľa §18 zákona SNR č 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby zaregistrovala týchto kandidátov:

Kandidačná listina – starosta obce (.pdf)

Kandidačná listina – poslanci obecného zastupiteľstva (.pdf)