Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2014 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu
 8. Voľba zástupcu starostu
 9. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2015
 10. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2015
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

Uvítanie detí do života 2014

Literárny večer

Keďže rozprávok nikdy nie je dosť, jeden piatkový večer sme sa stretli v škole, aby sme si nejaké prečítali a zahrali sa s nimi. Zavítalo medzi nás aj zopár rodičov. Čítali sme príbehy o kocúrikovi Pazúrikovi a jeho priateľkách myškách, O Jankovi a Marienke a rozprávku Ach, tie telefóny. Nielen že sme čítali, s rozprávkami sme sa aj zahrali. Deti vyberali z imaginárnej misy medovníčky, vymýšľali rôzne chute a jedlá, vyrábali papierové medovníčky na ježibabinu chalúpku, hrali sa na ozvenu, na telefóny, vymýšľali rozprávku, napodobňovali zvieratká v lese a mnoho ďalších aktivít.

Zážitkové čítanie a beseda so spisovateľom

Pána spisovateľa privítali učiteľky v kostýmoch Lások z jeho knihy – Láska k literatúre, Láska k výtvarnému umeniu a Láska k prírode. Pán Jobus deťom predstavil všetky svoje knihy, porozprával im o nich a keďže nám prezradil, že v tento deň začína písať novú knihu, poprosil ich, aby mu ponúkli nejaké nápady a ak ho niečo osloví, zakomponuje to do svojej knihy.

čiteľky si pre deti pripravili zážitkové čítanie. Prvý príbeh bol z knihy Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda – Ako muflón Ancijáš na Antarktíde zachraňoval to najcennejšie. Počas čítania sa deti na chvíľu stali oceánom, vetrom, dažďom, búrkou, ale aj ustráchaným plačúcim veľrybím mláďaťom.Keďže na Antarktíde pracujú rôzni výskumníci, deti sa nimi na chvíľu stali. Vymýšľali po skupinkách nové mená pre postavičky v príbehu, hádanky a tajničky pre iné skupiny.

Druhý príbeh bol od Joanny Krzyzanekovej z knihy Čo je slušné a čo nie. Čítali sme O Filipovi a belasom lístku. Po prečítaní museli deti napísať, čo mal Filip kúpiť. Pokúsili sme sa nájsť spomínané potraviny medzi rôznymi inými pomocou ochutnávania so zaviazanými očami. Nasledovala hra na obchod, kde si deti vyskúšali rolu predavača i kupujúceho a nezabúdali na čarovné slovíčka: prosím a ďakujem.

Do tretice sme čítali príbeh o Matejovi Knižkovi a deti plnili zadané úlohy, kreslili obrázky.
Deň sa vydaril na jednotku 🙂

Jablkový deň v Materskej škole

Všetci škôlkári vedia, že ovocie je zdravé. Naša materská škola je zapojená do projektu Školské ovocie. Pani učiteľky preto pre nás pripravili ovocnú hostinu a pozvali sme na ňu aj veľkých školákov zo základnej školy. Predstavte si, zahrali nám divadlo o tom, ako je nezdravé, sedieť iba pri telke a počítači. Potom sme si spoločne pochutili na jablkách, hruškách a ovocnej šťave.