Verejné obstarávanie – Projekt prevencie kriminality v obci Pusté Sady (časť Kamerový systém)

Obec Pusté Sady ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu s cieľom zabezpečiť dodávku tovaru pre projekt s názvom Projekt prevencie kriminality v obci Pusté Sady (časť Kamerový systém).

Verejné obstarávanie Kamerový systém – Prieskum trhu (.pdf)
Verejné obstarávanie Kamerový systém – výkaz/výmer (.pdf)