Denný poriadok Materskej školy

7:00 hod.

 • príchod detí do MŠ
 • výber aktivít, konzultácie s rodičmi

8:00 hod.

 • hry a hrové činnosti nepriamo riadené pedagógom, plánované
 • spontánne hry a hrové činnosti detí

8:30 hod.

 • ranné sedenia, určovanie pravidiel dňa
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • činnosti zabezpečujúce osobnú hygienu, životosprávu

9:00 hod.

 • desiata
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena

9:30 hod.

 • edukačné aktivity priamo riadené pedagógom, plánované
 • hry a hrové činnosti nepriamo riadené pedagógom, plánované

10:00 hod.

 • pobyt detí vonku

11:30 hod.

 • osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • obed
 • osobná hygiena

12:30 hod.

 • odpočinok

14:30 hod.

 • olovrant
 • osobná hygiena
 • edukačné aktivity
 • hry a hrové činnosti

15:00 hod. – 16:00 hod.

 • odchod detí domov, konzultácie s rodičmi