Zmluvy 2015

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2015. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Natur-Pack, a.s.-Zmluva o budúcej zmluve18.12.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Natur-Pack a.s. (.pdf)
N.M. - Audit, spol. s r.o.-Audítorská zmluva08.12.2015Audítorská zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou NM-Audit, s.r.o. (.pdf)
Vernon, s.r.o.-Zmluva o dielo03.11.2015Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Vernon s.r.o. (.pdf)
green project, s.r.o.01122015Poskytovanie komplexných architektonických a projekčných služieb03.11.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Green-Project s.r.o. (.pdf)
P4You, s.r.o.-Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb02.11.2015Rámcová dohoda medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou P4You s.r.o. (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta6/2015/§54 - ŠnZPoskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ28.10.2015Dohoda 6/2015/§54 - ŠnZ(.pdf)
Milan Psota-Dohoda o vykonaní hygienických služieb28.10.2015Dohoda medzi Obcou Pusté Sady a Milanom Psotom o vykonaní hygienických služieb (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta07/06/2015Zmluva o poradenstve a spolupráci26.10.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Združením pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta o poradenstve a spolupráci (.pdf)
Terratrix, s.r.o.-Poskytovanie služieb v rámci verejného obstarávania07.09.2015Rámcová dohoda medzi Obcou Pusté Sady a spoločnoťou Terratrix s.r.o. Trnava o poradenských službách v rámci verejného obstarávania (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - okresný úrad Trnava30/TT/2015Poskytnutie dotácie na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 18.08.201530/TT/2015 (.pdf)
Vincent Majka-Zmluva o vývoze odpadových vôd17.08.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Vincentom Majkom o vývoze odpadových vôd (.pdf)
Róbert Šipka-Zmluva o dielo - rekonštrukcia domu smútku13.08.2015Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a Róbertom Šipkom o rekonštrukcii domu smútku (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta53a/§52a/2015Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti27.07.2015Dohoda 53a/§52a/2015 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Nájomná zmluva22.07.2015Nájomná zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA (.pdf)
KUPAS, s.r.o.-Kúpna zmluva - "Fitpark Junior"23.06.2015Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Kupas s.r.o. (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta11/§50j/NS/2015Poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti27.04.2015Dohoda 11/§50j/NS/2015 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta32a/§52a/2015Dohoda o aktivačnej práci24.04.2015Dohoda (.pdf)
Mesto SereďDodatok č.5Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.200310.04.2015Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003 (.pdf)