Vianočná besiedka

Tento rok sme si v školičke pripravili vystúpenie pod názvom Zachránené Vianoce. Deti pilne nacvičovali piesne i divadielko od novembra. Vyrobili sme krásne kulisy, kostýmy a veľa veľa vianočných výrobkov na tradičné vianočné trhy. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo a výrobky šli na odbyt ako teplé rožky 🙂