Tančekovo

V druhom polroku v začal pracovať v MŠ tanečný krúžok Tančekovo pod vedením lektorky Bc. Dominiky Súkeníkovej. Navštevujú ho hlavne dievčatká, ktoré majú radi hudbu a tanec. A tak občas počuť zo škôlky nielen spev a džavot detí, ale aj ľudové, moderné, detské piesne a vážnu hudbu.

 

Na návšteve základnej školy

Naši veľkí kamaráti – školáci nás vždy privítajú s otvorenou náručou. My sa tiež radi pohráme vo veľkej škole. Školská tabuľa, lavice a školské tašky – to čaká o chvíľu aj našich predškolákov. Pani učiteľky nám všetko poukazovali a dokonca nám pripravili i malé pohostenie.