Na návšteve základnej školy

Naši veľkí kamaráti – školáci nás vždy privítajú s otvorenou náručou. My sa tiež radi pohráme vo veľkej škole. Školská tabuľa, lavice a školské tašky – to čaká o chvíľu aj našich predškolákov. Pani učiteľky nám všetko poukazovali a dokonca nám pripravili i malé pohostenie.