Tančekovo

V druhom polroku v začal pracovať v MŠ tanečný krúžok Tančekovo pod vedením lektorky Bc. Dominiky Súkeníkovej. Navštevujú ho hlavne dievčatká, ktoré majú radi hudbu a tanec. A tak občas počuť zo škôlky nielen spev a džavot detí, ale aj ľudové, moderné, detské piesne a vážnu hudbu.