Prázdninové tvorivé dielne

Počas jarných prázdnin mali deti možnosť zúčastniť sa tvorivých dielní. Čakalo ich zážitkové čítanie s básňami Vladimíra Reisela a Daniela Heviera. Vyrábali sme poštové schránky, písali listy, vymaľovávali a zlepovali časti tela papierového panáčika, prekonávali strastiplnú cestu listu od pisateľa k adresátovi, hádali Kto je to?, vyrábali vtáčie hniezda a ich “majiteľov” a tvorili stavby z penových cukríkov 🙂 Výborne sme sa zabavili.