Stavanie Mája

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Stavanie Mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2015 v Športovom areáli v Pustých Sadoch.

Program:
17:00 – futbalový zápas Slobodní páni – Ženatí Páni Pusté Sady. Registrácia je možná aj pred zápasom. K registrácii je potrebné doložiť potvrdenie od rodičov (slobodní) alebo sobášny list (ženatí). Registráciu overí delegovaný rozhodca.
18:00 – stavanie Mája

O zábavu je postarané. Vystúpi spevácka skupina Pustakerčanka. Je pripravené bohaté občerstvenie (cigánska pečienka zdarma).

Stavanie Mája – pozvánka (.pdf)

Návšteva v Tarzánii

Zlákala nás lanová dráha pre deti. Spolu so základnou školou sme sa vybrali na výlet, kde sme ju všetci chceli zdolať. Teda jej menší okruh. Inštruktorky nasadili deťom ochranné prilby, istenie so skobami a išlo sa na to. Nebolo to jednoduché, ale naši drobci to zvládli na jednotku. V areáli nás potešilo príjemné prostredie, jazierko s divými kačkami, korytnačkami, preliezačkami a šmýkačkou.

Vyčistime si svoje okolie 2015

Turistický výstup na Gýmeš

Turistický výlet na zrúcaninu hradu Gýmeš sa naozaj vydaril. Aj počasie nám prialo. Síce fúkal vietor, ale slnko cerilo jarné zúbky a zohrievalo nás. Výstup hore zvládli školáci, rodičia, ba aj štyria škôlkári. Cesta viedla cez zelenajúci sa les. Najprv sme sa zastavili na Studenom hrade, odkiaľ je pekný výhľad na samotný Gýmeš. Cesta hore nám už potom trvala len chvíľku. Vystúpili sme na vežu, zostúpili na nádvorie, posedeli v hrade a napokon sme sa pred bránou do hradu občerstvili na súkromnom pikniku 🙂

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. februára 2015 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa kontrolórky obce
  5. Investičné akcie na rok 2015
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)