Oslavovali sme Deň Zeme

Naša MŠ má environmentálne zameranie. Deti žijú a vyrastajú na dedine, v lone krásnej prírody. Je na čom stavať a stimulovať u nich elementárne ochranárske postoje. Deň Zeme sme oslávili spoločne. Čistili sme školský dvor, deti vyhrabávali staré trsy trávy, čistili sme záhony, polievali kvety a mladé stromčeky, sadili bylinky. A čo ste urobili pre našu planétu vy ?