Oslava Dňa matiek

V spolupráci s obecným úradom a základnou školou sme v krásnu májovú nedeľu vystúpili v kultúrnom dome s programom pre mamičky pri príležitosti Dňa matiek. Deti recitovali, spievali, tancovali. Tanečné vystúpenie si pripravili aj dievčence z tanečného krúžku Tančekovo pod vedením lektorky Bc. Dominiky Súkeníkovej. Deti mamičkám odovzdali malé darčeky a spoločne si užívali tento nádherný deň v priestoroch kultúrneho domu, kde im obecný úrad pripravil sladké pohostenie.