Deň Matiek

Na Deň matiek sa zišli mamky, babky ale aj otcovia v kultúrnom dome, kde všetkých prítomných privítal starosta obce a poprial všetkým mamám všetko dobré k ich sviatku. Ako každý rok, tak ani tento nesmelo chýbať vystúpenie školákov a škôlkárov pre mamičky. Školáci si nacvičili divadielko na motívy básne Čin čin a zaspievali mamám dve piesne. Škôlkári zas predviedli krásne tance, piesne a básne venované maminkám. Program a milé posedenie v kultúrnom dome sa všetkým veľmi páčilo.