Deň detí 2015

Obecný úrad Pusté Sady pozýva všetkých malých aj veľkých na Deň detí, ktorý sa uskutoční 6. júna 2015 na ihrisku v Pustých Sadoch. Program:

  • ukážky hasičsko-záchranného zboru Sereď
  • ukážky vojenskej techniky
  • palacinkové dobroty od Joja a Maťa
  • zábavné atrakcie
  • DJ Jofík

MDD-plagat-2015-1200

MDD – týždeň detskej radosti

Každý deň v škôlke čakalo na deti prekvapenie. Pondelkové ráno sme sa vybrali k nášmu škôlkárovi Samkovi Jankovičovi domov. On má totiž doma malú ZOO. Papagáje rôznych farieb, pávov, danielov a v záhrade sa deti naháňali so zajkom. V utorok k nám zavítalo divadielko. Katka a Maťo – dvaja škôlkári nám rozpovedali zábavný príbeh. V stredu sme športovali na futbalovom ihrisku. Podliezali, preskakovali, skákali vo vreci, triafali do basketbalového koša a liezli strachovým vrecom. Na záver sme bežali krátky vytrvalostný beh. Všetci šikovní športovci získali diplom. Vo štvrtok nás čakala bublinková diskotéka. Na školskom dvore sme tancovali a cvičili. Veselo sme sa zabávali s bublinkami z bublifukov. Piatok nás predškoláci reprezentovali na Škôlkárskej olympiáde v Seredi.