Škôlkarska olympiáda v Seredi

Skoro všetky súťaživé deti z okolia sa stretli ráno na futbalovom štadióne v Seredi, kde pre 12 materských škôl pripravilo mesto Sereď Škôlkársku olympiádu. Privítal nás horiaci olympijský oheň, olympijská zástava a milí usporiadatelia. Našu materskú škôlku reprezentovali Adamko Šlahor, Samko Jankovič, Martinko Kollárik, Ninka Rajčová, Vaneska Ščasná, Nelka Tóthová a Lucka Nemečková. Úspešným športovcom odovzdal ceny náš pán starosta Ing. Tomáš Nemeček, ktorý nás prišiel podporiť a povzbudiť. Získali sme dve štvrté a dve siedme miesta. Deťom však aj tak najviac rozžiarili tváričky ozajstné medaily.