Zápis z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela „Fitpark Junior“

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnice z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela „Fitpark Junior“.

Zápis z prieskumu trhu k obstaraniu diela „Fitpark Junior“ (.pdf)

Zápis z vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela „Fitpark Junior“ (.pdf)