Zápis z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela “Fitpark Junior”

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnice z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela “Fitpark Junior”.

Zápis z prieskumu trhu k obstaraniu diela “Fitpark Junior” (.pdf)

Zápis z vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela “Fitpark Junior” (.pdf)