Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarania – komplexná poradenská činnosť

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnice z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania – Rámcová dohoda – komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania – Rámcová dohoda – komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančý príspevok z fondov EÚ” – 1 (.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania – Rámcová dohoda – komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančý príspevok z fondov EÚ” – 2 (.pdf)