INSA – zbieram baterky – vyhodnotenie súťaže

Spoločnosť INSA s.r.o spolu so zmluvnými partnermi zabezpečujú tzv. kombinovaný zberný systém, v ktorom ponúkajú komplexný systém zberu, dopravy, separácie a recyklácie použitých prenosných batérií s cieľom chrániť životné prostredie. Naša MŠ sa zapojila do projektu Zbieram baterky a v školskom roku 2014/2015 sme vďaka mladým ochrancom životného prostredia získali 2.miesto ako najlepšia škola, ktorá vyzbierala najviac použitých batérií na jedného žiaka. Tešíme sa z úspechu, z diplomu a zo získaných cien v podobe športových potrieb.