Striháme, lepíme, maľujeme, pracujeme na počítači a na interaktívnej tabuli

Počas dňa sa deti venujú hlavne tvorivým hrovým činnostiam, ktoré podporujú ich koordináciu jemných svalových skupín rúk, stimulujú súvislé vyjadrovanie, rozvíjajú sociálne kompetencie v skupine s individuálnou podporou učiteliek.

Jesenná výstavka – čarujeme s prírodninami

Každoročne ponúkajú naše záhradky na dedine mnoho ovocných a zeleninových plodov. Zbierame ich, uskladňujeme na zimu. My s deťmi v škôlke s nimi čarujeme. Vyrábame z nich rôzne postavičky, škriatkov, zvieratká. Pomáhajú nám aj rodičia. Sú šikovní a veľmi tvoriví. Na školskom dvore si z vytvorených postavičiek pripravujeme výstavku. Tento rok sme pripravili jesennú dedinku – Tekvičkové Sady.