Striháme, lepíme, maľujeme, pracujeme na počítači a na interaktívnej tabuli

Počas dňa sa deti venujú hlavne tvorivým hrovým činnostiam, ktoré podporujú ich koordináciu jemných svalových skupín rúk, stimulujú súvislé vyjadrovanie, rozvíjajú sociálne kompetencie v skupine s individuálnou podporou učiteliek.