Šarkaniáda v Materskej škole

Šikovné rúčky našich detí vyrábali počas slnečných jesenných dní veselých šarkanov. Hrali sa s farebnými papiermi, kreslili, vystrihovali, nalepovali. Spoločne sme však čakali na vhodné počasie – na príjemný vetrík, ktorý by našich malých kamarátov oživil a rozfúkal im veselé farebné chvosty. Dočkali sme sa a na futbalovom ihrisku sme ich riadne vyvetrali. Potom sme ich vystavili na prednom školskom dvore, aby potešili aj ostatné deti.