Žitnoostrovské pastelky – medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí

Tak ako v minulom školskom roku, naša materská škola sa opäť zapojila, okrem iných, i do výtvarnej súťaže Žitnoostrovské pastelky. Tentokrát sme z mnohých hodnotných výtvarných prác v materskej škole vybrali výtvarné dielo Táničky Trnkovej, šikovnej predškoláčky s snázvom: ,,Keď som bola malá…” Držte jej spolu s nami palce pre to najlepšie umiestnenie…..

TRNKOVA

Túra na Oponický hrad

Jeseň nám dopriala mnoho slnečných dní. Bolo by škoda ich nevyužiť na prechádzku lesom. Tak sme sa teda vybrali na ľahkú túru na Oponický hrad. Cesta sa začína pri zrekonštruovanom Oponickom kaštieli s nádhernou knižnicou plnou vzácnych kníh. Celá trasa vedie cez les, mierne do kopca. Zvládli ju aj škôlkari, ktorí sa s maminami pridali na túru. Po ceste je nainštalovaných zopár informačných tabúľ. Hrad sa postupne rekonštruuje, je z neho krásny výhľad do ďalekého okolia. K dispozícii sú tu aj ohniská a lavičky. Hore pod hradom sme sa občerstvili, oddýchli si a pokochali sa výhľadom. Výlet sa všetkým páčil a už sa tešíme na ďalšiu túru 🙂

Podujatie k medzinárodnému dňu školských knižníc

Naša školička sa každoročne zapája do podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Tento rok sme si pre deti a rodičov pripravili zážitkové čítanie, pri ktorom deti sprevádzali dvaja klauni. Čítali sme príbeh o Chlapcovi, ktorý plával s piraňami, o Hevierových Jablkáčoch a o Podjavorinskej nezbedníkoch. Deti i rodičia si zahrali rôzne hry, namaľovali jablkáčov, napísali do zlatých rybiek svoje priania, naučili sa nové slová a mnoho ďalšieho. Podujatie sa vydarilo na jednotku 🙂

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. novembra 2015 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Investičná výstavba
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Krajina snehuliakov

S prvými mrazmi objavujúcimi sa v prírode sa všetky deti tešia na prichádzajúcu zimu. U nás sa však stále počasie kamaráti s Jeseňou a tak sa na zimu a zimné radovánky radi s deťmi hrávame. Spoločne, malí aj veľkí škôlkári sme stavali snehuliakov z vaty, dokonca sa nám i rozsnežilo, hoc len na výkrese. Ľadová Meluzína všetkých snehuliakov zakliala ľadovým závojom. Snáď vydržia aspoň do Mikuláša……   Šikovní predškoláci vyrobili a vyfarbili mapu mesta pre Snehuliakov, kde sa prostredníctvom slov oboznamovali s formálnou stránkou písanej reči.