Policajti na návšteve v Materskej škole

Vďaka spolupráci s Obecným úradom v Pustých Sadoch sa nám podarilo zorganizovať veľmi prínosné dopoludnie pre našich malých škôlkárov priamo v materskej škole. Privítali sme u nás tetu policajtku a uja policajta z Policajného zboru v Galante, ktorí nám zaujímavo a trpezlivo prezentovali svoju prácu i prostredníctvom interaktívnej tabule v digitálnom centre našej materskej školy. Deti najviac ohromili ukážky oblečenia, výzbroje a výstroj policajtov, ktoré so sebou priniesli. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.