Informácia k voľbám do NRSR v roku 2016

Obec Pusté Sady zverejňuje informácie pre voliča k voľbám do Národnej Rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00

Voľby do NRSR 2016 – informácie pre voliča (.pdf)