Vianočné vystúpenie

Tento rok si deti zo Základnej školy nacvičili vianočné predstavenie na motívy rozprávky Snehová kráľovná. Vystúpenie malo veľký úspech. Aj deti z materskej školy predviedli pekné piesne a tančeky. Vianočnou besiedkou sme si všetci spestrili predvianočné chvíle.