Pozvánka na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy

Obec Pusté Sady vás pozýva na fašiangový sprievod obcou a pochovávanie basy, ktorý sa uskutoční 9. februára 2016 od 16:00. Po sprievode sa v sále kultúrneho domu uskutoční pochovávanie basy. Ako občerstvenie je pripravená zabíjačková kapustnica. O zábavu sa postará dychová hudba Šúrovanka.

Video pohľad na Obecnú zabíjačku 2016

Obecná zabíjačka 2016

Zimné tvorivé hry v materskej škole

Deti v našej škôlke radi tvoria, využívajú pri tom vlastné skúsenosti a vlastnú fantáziu. V zimných aktivitách sme museli zaimprovizovať, ale o to viac boli tieto aktivity pre deti zaujímavejšie. Kreslili do vysypanej múky a nie do snehu, vytvárali snehové vločky zo semienok a ryže.

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2015 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2016
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2016
 7. Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠF RB
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)