Pozvánka na 4. obecnú zabíjačku

Obec Pusté Sady a poslanci Obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na 4. obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 23. januára 2016 od 7:00. K občerstveniu sú pripravené tradičné zabíjačkové špeciality, fašiangové dobroty a varené víno. Miesto konania: Športový areál Pusté Sady.

Zmluvy 2016

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2016. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
TINAMA, s.r.o.-Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve 1/201514.12.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. 1/2015 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 4. k zmluve 105/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch10.12.2016Dodatok č. 4 k zmluve 105/2009 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Darovacia zmluva24.11.2016Darovacia zmluva medzi spoločnoťou KOMPLEX - odpadová spoločnosť s.r.o. a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - 216.11.2016Zmluva o dodávke plynu medzi SPP, a.s. a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - 116.11.2016Zmluva o dodávke plynu medzi SPP, a.s. a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky107-BRP/2016Dotácia na obstaranie nájomných bytov07.11.2016Zmluva 0107 PRB/2016 (.pdf)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky108-BRP/2016Dotácia na obstaranie nájomných bytov07.11.2016Zmluva 0108 PRB/2016 (.pdf)
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava200/134/2016Zmluva o úvere21.10.2016Zmluva o úvere č. 200/134/2016 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.-Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie12.09.2016Dodatok k zmluve medzi Obcou Pusté Sady a ZSE Energia a.s. (.pdf)
ANEO, s.r.o.23/08/2016Zmluva o zabezpečení nakladania s elektronickým odpadom01.07.2016Zmluva č. 23/08/2016 (.pdf)
Mesto Sereď-Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.200330.06.2016Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003 (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov24.06.2016NATUR-PACK, a.s. - Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 22.07.201516.06.2016Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Tinama, s.r.o. (.pdf)
Ľubomír Jankovič-Kúpna zmluva - predaj pozemku02.05.2016Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Ľubomírom Jankovičom o predaji pozemku (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 3 k zmluve č. 1/2008Stanovenie spôsobu a podmienok úhrady nákladov Obcou vo vzťahu k vytriedeným zložkám komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov28.04.2016Dodatok č. 3 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta13a/§ 52a/2016Zabezpečenie podmienok a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti 29.02.2016Dohoda 13a/§52a/2016 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta4/2016/§54 Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ25.02.2016Dohoda 4/2016/§54 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta3/2016/§54Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac 25.02.2016Dohoda 3/2016/§54 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Kúpna zmluva č. 1 - NÁVRHKúpna zmluva č. 1 - NÁVRH13.01.2016Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Tinama s.r.o. - NÁVRH (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Zmluva o budúcej zmluve13.01.2016Zmluva o budúcej zmluve medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Tinama s.r.o. (.pdf)