Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej Republiky

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2016:

Zápisnica – voľby do NRSR 2016 (.pdf)