Marec mesiac knihy – výstavka v Materskej škole

Rozprávky sú pre deti najpútavejším žánrom literatúry. V marci, keď majú všetky knihy sviatok, sme sa rozhodli urobiť v spolupráci s rodičmi detí malú výstavku kníh priamo v triede a hľadať a čítať pekné rozprávkové príbehy spolu s deťmi. Niektoré z nich sme si aj nakreslili.