Ocenenie v medzinárodnej výtvarnej súťaži pre Táničku Trnkovú

Výtvarné a tvorivé aktivity majú v našej MŠ nezastupiteľné miesto v každej organizačnej forme dňa. Ocenenie, ktoré si prebrala naša predškoláčka Tánička Trnková za vynikajúce výtvarné dielo  s tematikou boja proti škodlivým závislostiam je aj pre nás veľmi motivujúcim.

Medzinárodný deň detí 2016

Obecný úrad v Pustých Sadoch pozýva všetkých malých aj veľkých na Deň detí 2016. Stretneme sa 4. júna 2016 od 16:00 na ihrisku v Pustých Sadoch. Program:

 • Zábavné atrakcie
 • DJ Jojo
 • Občerstvenie: prekvapenie od dua AMATERIS
 • Prezentácia spoločnosti KOMPLEX, odpadová spoločnosť Pusté Sady

MDD16

 

 

Školské ovocie – prezentácia spoločnosti OVIN

Zdravé jablká, hrušky a čerstvé šťavy nám v škôlke chutia neustále. Chrumkajúce deti dobre vedia, že ovocie potrebujeme, aby sme boli zdraví.

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2016 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Plán investičnej výstavby 2016
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Prírodovedné edukačné aktivity

V rámci zamerania našej MŠ, ktoré je prírodovedné a environmentálne pravidelne realizujeme rôzne aktivity, hry, bádateľské činnosti s cieľom podporiť prírodovedné poznanie a poznávanie detí v MŠ. V súčasnej dobe sa zameriavame hlavne na elementárne empirické prírodovedné poznávanie, ktoré deťom umožňuje vyskúšať si špecifické činnosti ako meranie, porovnávanie, klasifikovanie, vlastné zaznamenávanie, argumentovanie v experimentoch.